HP LaserJet 5100 Printer series - Îndepărtarea blocajelor

background image

Îndepărtarea blocajelor

Dacă panoul de comandă al imprimantei afişează un mesaj privind un
blocaj de hârtie, căutaţi suportul pentru tipărire în locurile indicate în
figura 6, apoi consultaţi procedura pentru îndepărtarea blocajelor.
Se poate să fie necesară căutarea suportului pentru tipărire în alt loc
decât cel indicat în mesaj. Dacă nu este evidentă locaţia blocajului,
verificaţi prima dată în zona capacului superior.

Când îndepărtaţi un blocaj, fiţi foarte atenţi să nu rupeţi suportul pentru
tipărire. Dacă vreo parte din suportul pentru tipărire este lăsată în
imprimantă, aceasta poate cauza alte blocaje. Dacă apar frecvent astfel
de blocaje, vezi pagina 184.

Notă

Un mesaj de blocaj de hârtie poate apărea şi în cazul în care uşa
posterioară este deschisă.

Pentru a elimina mesajul privind blocajul de hârtie, trebuie să deschideţi
şi să închideţi capacul superior al imprimantei.

Blocajele pot apărea în următoarele locuri:

Figura 29

Locaţii posibile pentru blocaje

Notă

După un blocaj, în imprimantă poate să rămână toner nefixat, dar acesta
va dispărea după tipărirea câtorva coli.

Zone de ieşire

(superioară şi posterioară)

Deplasare la pagina 181.

Zona capacului

superior

Deplasare la

pagina 180.

Zona tăvilor de

alimentare

Deplasare la

pagina 179.

Duplexor opţional

Deplasare la

pagina 182.

background image

ROWW

Supliment la ghidul de utilizare

179

Română