HP LaserJet 5100 Printer series - Hewlett-Packardi piiratud garantii

background image

Hewlett-Packardi piiratud garantii

Hewlett-Packardi piiratud garantii

Hewlett-Packardi piiratud garantii

Hewlett-Packardi piiratud garantii

1

1

1

1 HP garanteerib lõppkasutajast kliendile, et HP ülalkirjeldatud

toodetes ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud
defekte ülalmääratud ajavahemiku vältel, mille alguseks loetakse
kliendi poolt ostu sooritamise kuupäev. Kui HP saab kehtiva
garantiiaja jooksul teate sellisest defektist, on HP kohustatud
omal valikul vigase toote kas parandama või selle asendama.
Vahetustoode võib olla kas uus või uuega võrdväärne.

2

2

2

2 HP garanteerib teile, et HP tarkvara ei lakka rakendamast oma

programmeeritud käske materjalidest ega ka teostusest
põhjustatud defektide tõttu ülalmääratud ajavahemiku vältel,
mille alguseks loetakse kliendi poolt ostu sooritamise kuupäev.
Kui HP saab kehtiva garantiiaja jooksul teate sellisest defektist,
on HP kohustatud selliste defektide tõttu oma programmeeritud
käske mitte täitva tarkvara asendama.

3

3

3

3 HP ei garanteeri ühegi toote katkematut ega veatut tööd. Kui

HP ei suuda defektset toodet, mille kohta kehtib HP garantii,
vastavalt asjaoludele ei parandada ega vahetada, peab HP
mõistliku ajavahemiku jooksul pärast defektist teavitamist
kompenseerima toote ostuhinna.

4

4

4

4 HP tooted võivad sisaldada uutega võrdväärseid taaskasutatud

osi või olla juhuslikult kasutatud.

5

5

5

5 Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaõigest või

ebaadekvaatsest hooldusest või kalibreerimisest, (b) mitte HP
poolt tarnitud tarkvarast, liidestest või osadest, (c) lubamatust
modifitseerimisest või väärkasutusest, (d) töötamisest
väljaspool toote avaldatud töökeskkonna spetsifikatsioone või
(e) töökoha ebaõigest ettevalmistamisest või hooldusest.

6

6

6

6 KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES

EI ANNA HP ÜHTEGI TEIST GARANTIID EGA PAKU TINGIMUSI
EI KIRJALIKULT EGA SUULISELT, NING ERITI ÜTLEVAD LAHTI
KAUDSETEST GARANTIIDEST VÕI TINGIMUSTEST
KAUBANDUSLIKELE NÕUTELE VASTAVUSE, RAHULDAVA
KVALITEEDI JA SOBIVUSE KOHTA KINDLAKS EESMÄRGIKS.
Mõned riigid, osariigid või provintsid ei luba kaudse garantii
piiranguid, nii et nimetatud lahtiütlemised ja piirangud võivad
olla teie suhtes mittekohaldatavad. Käesolev garantii annab
teile erilised juriidilised õigused ja samuti võib teil olla muid
õigusi, mis sõltuvad riigist, osariigist või provintsist.

HP toode

HP toode

HP toode

HP toode

Piiratud Garantii Kehtivusaeg

Piiratud Garantii Kehtivusaeg

Piiratud Garantii Kehtivusaeg

Piiratud Garantii Kehtivusaeg

HP LaserJet 5100 series printer

1 aasta, kohapeal

background image

ETWW

Kasutusjuhend

95

EEEEe

eees

ssst

tttiiii

7

7

7

7 HP piiratud garantii kehtib igas riigis või piirkonnas, kus HP-l on

sellele tootele klienditugi ja kus HP on seda toodet turustanud.
Teile pakutava garantiiteenuse tase võib erineda vastavalt
kohalikele standarditele. HP ei muuda toote vormi, varustust või
funktsiooni, et panna toode tööle riigis, milles see juriidiliste või
regulatoorsete põhjuste tõttu töötama mõeldud ei ole.

8

8

8

8 KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES

ON KÄESOLEVATES GARANTIITINGIMUSTES TOODUD
KOMPENSATSIOONID TEIE AINSATEKS JA AINULT TEILE
KUULUVATEKS ÕIGUSTEKS. VÄLJAARVATUD EELMAINITUD
JUHTUDEL, EI KANNA HP EGA SELLE KOLMANDATE
OSAPOOLTENA TOIMIVAD VARUSTAJAD VASTUTUST
OTSESE, KAUDSE, SPETSIAALSE, JUHUSLIKU VÕI
PÕHJUSLIKU KAHJU ÜLE, NII LEPINGU- KUI TSIVIILÕIGUSE
VÕI SUVALISE MUU SEADUSANDLIKU TEOORIA ALUSEL.
Mõned riigid, osariigid või provintsid ei luba juhuslikust või
põhjuslikust kahjust lahtiütlemist või piiranguid, nii et nimetatud
lahtiütlemised ja piirangud võivad olla teie suhtes
mittekohaldatavad.

KÄESOLEVAD GARANTIITINGIMUSED, VÄLJAARVATUD
SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI VÄLISTA, PIIRA EGA
MUUDA, VAID TÄIENDAVAD TOOTE TEILE MÜÜGILE
RAKENDUVAID TÄITMISEKS KOHUSTUSLIKKE
KONSTITUTSIOONILISI ÕIGUSI.