HP LaserJet 5100 Printer series - Lahendage ummistused võimalikus dupleksseadmes

background image

Lahendage ummistused võimalikus
dupleksseadmes

dupleksseadmes

dupleksseadmes

dupleksseadmes

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Mitte printida mõlemalt poolt
ümbrikke, kilesid, pärgamentpaberit
või etikette.

Ummistused võivad tekkida
järgnevates kohtades:

Salve 2 alas:

1

1

1

1 Tõmmake salv 2 printerist välja.

2

2

2

2 Tõmmake igasugune paber

aeglaselt printerist välja.

Dupleksseadme esikaane lähedal:

3

3

3

3 Printeri eest võtke kinni

dupleksseadme esikaanest
(kasutage käepidet keskel),
tõmmake sedaotse enda suunas ja
seejärel tõstke eemaldamiseks
üles.

4

4

4

4 Tõmmake igasugune paber

aeglaselt printerist välja.

5

5

5

5 Asetage dupleksseadme esikaas ja

salv 2 tagasi.

Jätkub järgmisel leheküljel

Jätkub järgmisel leheküljel

Jätkub järgmisel leheküljel

Jätkub järgmisel leheküljel

background image

ETWW

Kasutusjuhend

85

EEEEe

eees

ssst

tttiiii

Dupleksseadme tagaosa lähedal:

6

6

6

6 Printeri tagant kasutage

dupleksseadme külgedel asuvaid
käepidemeid tagaosa lõpuni
väljatõmbamiseks.

7

7

7

7 Tõmmake igasugune paber

aeglaselt dupleksseadmest välja.

Dupleksseadme tagaluugi juures:

8

8

8

8 Avage dupleksseadme tagaluuk.

9

9

9

9 Tõmmake igasugune paber

aeglaselt dupleksseadmest välja.

Kui kogu paber on dupleksseadmest
eemaldatud, jätkake sammuga 10:

10

10

10

10 Sulgege dupleksseadme tagaluuk

ja lükake dupleksseadme tagaosa
printerisse tagasi. Ummistusteate
eemaldamiseks avage ja sulgege
kaas.

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Edasiste ummistuste vältimiseks
veenduge, et kõigi salvede katted on
kohal.

background image

86

Kasutusjuhend

ETWW