HP LaserJet 5100 Printer series Help

background image

hp LaserJet 5100

gebruik

background image
background image

hp LaserJet 5100-, 5100tn-,
en 5100dtn-serie printers

gebruikershandleiding

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 - V.S.

Auteursrecht en
licentiebepalingen

Copyright Hewlett-Packard
Company 2002

Alle rechten voorbehouden.
Vermenigvuldiging, bewerking
en vertaling zonder
voorafgaande toestemming
zijn verboden, behalve zover
toegestaan door de
auteurswet.

Gebruikers van de
Hewlett-Packard printer
waarop deze handleiding
betrekking heeft, krijgen een
licentie voor: a) het
afdrukken op papier van
deze gebruikershandleiding
voor PERSOONLIJK,
INTERN of
BEDRIJFSMATIG gebruik
mits de afgedrukte
handleiding niet wordt
gebruikt voor de verkoop,
doorverkoop of andere
vormen van verspreiding, en
b) het plaatsen van een
digitaal exemplaar van deze
gebruikershandleiding op
een netwerkserver mits het
digitale exemplaar
uitsluitend wordt gebruikt
door PERSOONLIJKE,
INTERNE gebruikers van de
Hewlett-Packard printer
waarop deze handleiding
betrekking heeft.

Publicatienr.
Q1860-online

Garantie

De in dit document besloten
informatie kan zonder
vooraankondiging gewijzigd
worden.

Hewlett-Packard geeft geen
enkele garantie met betrekking
tot deze informatie.
HEWLETT-PACKARD BIEDT
MET NAME GEEN
IMPLICIETE GARANTIES
VOOR VERKOOPBAARHEID
EN/OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Hewlett-Packard is niet
aansprakelijk voor directe,
indirecte, incidentele of
bijkomende schade of enige
andere schade, die het gevolg
zou zijn van het verstrekken of
het gebruiken van deze
informatie of daarmee verband
zou houden.

Handelsmerken

PostScript is een handelsmerk
van Adobe Systems,
Incorporated.

Arial is een in de Verenigde
Staten gedeponeerd
handelsmerk van Monotype
Corporation.

Microsoft, Windows en
Windows NT zijn in de V.S.
gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation.

HP-UX® uitgave 10.20 en
hoger en uitgave 11.00 en
hoger (in zowel 32- als 64-bits
configuraties) op alle HP 9000
computers zijn Open Group
UNIX 95 producten.

E

NERGY

S

TAR

is een in de V.S.

gedeponeerd handelsmerk
van de U.S. EPA.

Edition 2, 6/2002

background image

NLWW

iii