Pomoc usługi HP LaserJet 5100 Printer series

background image

hp LaserJet 5100

warunki

uywania

dokumentu

background image
background image

drukarki serii hp LaserJet
5100, 5100tn, i 5100dtn

instrukcja obsługi

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714

Prawa autorskie i umowa
licencyjna

Copyright Hewlett-Packard
Company 200

2

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reprodukcja, adaptacja lub
tłumaczenie bez
wcześniejszego pisemnego
zezwolenia jest zabronione, z
wyłączeniem czynności
dozwolonych przez prawa
autorskie.

Numer publikacji
Q1860-online

Gwarancja
Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą zostać
zmienione bez powiadomienia.

Firma Hewlett-Packard nie
udziela żadnych gwarancji w
odniesieniu do zawartych tu
informacji. FIRMA
HEWLETT-PACKARD ZRZEKA
SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZWŁASZCZA ZA
DOROZUMIANE GWARANCJE
HANDLOWE ORAZ
GWARANCJE PRZYDATNOŚCI
PRODUKTU DO
OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ.

Firma Hewlett-Packard nie
będzie odpowiedzialna za żadne
szkody bezpośrednie,
pośrednie, przypadkowe,
wynikowe lub inne, związane
rzekomo z dostarczeniem lub
używaniem tych informacji.

Znaki handlowe
PostScript jest zarejestrowanym
znakiem towarowym firmy
Adobe Systems Incorporated.

Arial jest zastrzeżonym w USA
znakiem towarowym firmy
Monotype Corporation.

Microsoft, Windows i Windows
NT są zastrzeżonymi w USA
znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation.

Oprogramowanie HP-UX®
wersja 10.20 i nowsze oraz
wersja 11.00 i nowsze
(w konfiguracji 32- i 64-bitowej)
na wszystkich komputerach
HP 9000 jest
oprogramowaniem marki Open
Group UNIX 95.

E

NERGY

S

TAR

jest zastrzeżonym w

USA znakiem serwisowym
organizacji EPA (USA).

Użytkownik opisanej w tym
podręczniku drukarki
Hewlett-Packard otrzymuje
licencję na:
a) drukowanie kopii niniejszego
podręcznika

użytkownika dla

WŁASNEGO,
WEWNĘTRZNEGO lub
FIRMOWEGO użytku z
wyłączeniem sprzedaży,
odsprzedaży lub innej formy
dystrybucji takich kopii;
b) umieszczanie elektronicznej
kopii niniejszego podręcznika

użytkownika na serwerze

sieciowym, pod warunkiem, że
będzie on udostępniony
wyłącznie OSOBISTYM,
WEWNĘTRZNYM
użytkownikom opisanej w
niniejszym podręczniku

użytkownika drukarki

Hewlett-Packard.

Edition 2, 6/2002

background image

PLWW

iii