HP LaserJet 5100 Printer series - Koperty

background image

Koperty

Struktura kopert

Struktura kopert ma znaczenie zasadnicze. Linie złożenia kopert mogą
znacznie się różnić, nie tylko między kopertami różnych producentów,
lecz również między kopertami tego samego producenta,
pochodzącymi z jednego opakowania. Efekt końcowy druku na
kopertach zależy od ich jakości. Wybierając koperty należy wziąć pod
uwagę następujące elementy:

Gramatura:

Gramatura kopert nie powinna przekraczać 105 g/m

2

(28 funtów), żeby nie powodować zacinania się kopert w drukarce.

Struktura:

Przed drukowaniem koperty powinny leżeć płasko ze

zwinięciem mniejszym niż 6 mm (0,25 cala) i nie powinny być
wypełnione powietrzem (koperty zatrzymujące powietrze mogą
powodować problemy).

Stan:

Należy sprawdzić, czy koperty nie są pofałdowane,

ponacinane lub uszkodzone w inny sposób.

Formaty w podajniku 1:

od 3 x 5 cali (76 x 127 mm) do 8,5 x

14 cali (216 x 356 mm) 12,28 x 18,5 cala (312 x 470 mm).

Formaty w opcjonalnym podajniku kopert:

od 3,5 x 6,3 cala

(90 x 160 mm) do 7 x 10 cali (178 x 254 mm).

Koperty należy zawsze umieszczać w podajniku 1 (str. 40). Aby
zapobiec marszczeniu lub zacinaniu się kopert, należy otworzyć tylną
tacę odbiorczą.

background image

PLWW

Dane techniczne

A-13

Koperty z podwójnymi łączeniami

Koperty z podwójnymi szwami, zamiast szwów po przekątnej, posiadają
pionowe szwy przy obu końcach. Taka konstrukcja może zwiększać
prawdopodobieństwo marszczenia się kopert. Należy upewnić się, że
łączenia są doprowadzone aż do rogów, jak na poniższej ilustracji.

Rysunek A-1 Koperty z podwójnymi łączeniami

Dopuszczalne

Niedopuszczalne

background image

A-14

Dane techniczne

PLWW

Koperty z samoprzylepnymi paskami lub klapkami

W przypadku kopert z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jedną
odwijaną klapką do zaklejania musi być zastosowany klej wytrzymały na
temperaturę i ciśnienie w drukarce. Dodatkowe zakładki i paski klejące
mogą powodować marszczenie, fałdowanie bądź zacięcia.

Marginesy kopert

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące marginesów kopert
w formacie Commercial #10 lub DL.

Uwaga

Aby uzyskać najlepszą jakość druku, należy umieścić marginesy nie
bliżej niż 15 mm (0,6 cala) od brzegów koperty.

Przechowywanie kopert

Właściwe przechowywanie kopert może mieć wpływ na dobrą jakość
druku. Koperty powinny być przechowywane płasko. Jeżeli w kopercie
znajduje się powietrze, podczas drukowania może się ona
pomarszczyć.