HP LaserJet 5100 Printer series - Menu druku

background image

Menu druku

Niektóre pozycje tego menu są dostępne z poziomu programu lub
sterownika drukarki (pod warunkiem, że zainstalowany został
odpowiedni sterownik). Ustawienia sterownika drukarki i programu
zastępują ustawienia wprowadzone w panelu sterowania. Aby uzyskać
więcej informacji na ten temat, patrz str. 53.

Menu druku

Pozycja

Opcje

Wyjaśnienie

KOPIE=1

od 1

do

999

Ustaw domyślną liczbę kopii, wybierając
liczbę od 1 do 999. Naciśnij przycisk

[-Wartość+]

jeden raz, aby zmienić wartość

o 1 lub przytrzymaj go dłużej, aby zmieniać
wartość o 10.

Uwaga

Zaleca się ustawiać liczbę kopii w sterowniku
drukarki lub programie. Ustawienia
sterownika i programu zastępują ustawienia
wprowadzone w panelu sterowania.

PAPIER=LETTER

(drukarki zasilane
napięciem 110 V)
lub

PAPIER=A4

(drukarki zasilane
napięciem 220 V)

oraz

KOPERTA=COM10

(drukarki na 110V)
lub

KOPERTA=DL

(drukarki zasilane
napięciem 220 V)

Aby uzyskać
informacje na temat
obsługiwanych
formatów papieru,
patrz str. A-4

Ustaw domyślny format obrazu dla papieru i
kopert. W trakcie przewijania listy
dostępnych formatów nazwa pozycji zmieni
się z papieru na kopertę.

Uwaga

Opisane tutaj ustawienia domyślne dotyczą
drukarek zasialnych napięciem 110 V.
Domyślnym formatem papieru dla drukarek
zasilanych napięciem 220 V jest format

A4

.

Domyślnym formatem kopert dla drukarek
zasilanych napięciem 220 V jest format

DL

.

KONFIGUR.

NIETYP PAPIERU=

NIE

NO
TAK

NIE

: Pozycje menu papieru nietypowego nie

są dostępne.

TAK

: Pozycje menu papieru nietypowego są

dostępne (patrz poniżej).

background image

B-10

Menu panelu sterowania

PLWW

JEDNOSTKI
MIARY=CALE

(drukarki zasilane
napiêciem 110 V)

lub

MILIMETRY

(drukarki zasilane
napiêciem 220 V)

CALE
MILIMETRY

Pozycja dostępna tylko przy ustawieniu

KONFIGUR. NIETYP PAPIERU=

TAK

. Wybierz jednostkę miary dla

nietypowych formatów papieru.

WYMIAR X=
12,28 CALI

(drukarki zasilane

napiêciem 110 V)

lub

312 MILIMETRÓW

(drukarki zasilane
napiêciem 220 V)

3.00

do

12,28 CALI

(drukarki zasilane

napiêciem 110 V)

lub

76

do

312
MILIMETRÓW

(drukarki zasilane
napiêciem 220 V)

Pozycja dostępna tylko przy ustawieniu

KONFIGUR. NIETYP PAPIERU=

TAK

. Wybierz wymiar papieru, który ma być

podawany do drukarki.

Uwaga

Papier o dużej gramaturze lub papier o
nietypowym formacie (bardzo małym lub
bardzo dużym) należy umieszczać w
podajniku 1; po zakończeniu drukowania
będzie on odbierany w tylnej tacy odbiorczej.
W tym celu należy otworzyć tylną tacę
odbiorczą (str. 26).

WYMIAR Y=
18,50 CALI

(drukarki zasilane
napiêciem 110 V)

lub

470 MILIMETRÓW

(drukarki zasilane

napiêciem 220 V)

5.00

do

18,50 CALI

(drukarki zasilane
napiêciem 110 V)

lub

127

do

470 MILIMETRÓW

(drukarki zasilane
napiêciem 220 V)

Pozycja dostępna tylko przy ustawieniu

KONFIGUR. NIETYP PAPIERU=

TAK

. Wybierz inny wymiar.

Uwaga

Papier o dużej gramaturze lub papier o
nietypowym formacie (bardzo małym lub
bardzo dużym) należy umieszczać w
podajniku 1; po zakończeniu drukowania
będzie on odbierany w tylnej tacy odbiorczej.
W tym celu należy otworzyć tylną tacę
odbiorczą (str. 26).

KIERUNEK=
PORTRET

PORTRET
PEJZAŻ

Określa domyślną orientację druku na
stronie.

Uwaga

Zaleca się ustawiać orientację strony w
sterowniku drukarki lub programie.
Ustawienia sterownika i programu zastępują
ustawienia wprowadzone w panelu
sterowania.

Menu druku (ciąg dalszy)

Pozycja

Opcje

Wyjaśnienie

background image

PLWW

Menu panelu sterowania

B-11

STRONA=

60 WIERSZY

(drukarki zasilane
napięciem
110 V)

lub

64 WIERSZY

(drukarki zasilane
napięciem 220 V)

5

-

300

Powoduje ustawienie odstępu pionowego od
5 do 128 linii dla domyślnego formatu
papieru. Naciśnij przycisk

[-Wartość+]

jeden raz, aby zmienić wartość o 1 lub
przytrzymaj go dłużej, aby zmieniać wartości
o 10.

RÓDŁO CZCIONEK
PCL=WEWNĘTRZNE

WEWNĘTRZNE

PROGRAM

OTWÓR 1, 2

lub

3

WEWNĘTRZNE

: Czcionki wewnętrzne.

PROGRAM

: Stałe czcionki programowe.

OTWÓR 1, 2

lub

3

: Czcionki umieszczone

w jednym z trzech gniazd DIMM.

NR CZCIONKI
PCL=
0

od 0

do

999

Drukarka przypisuje numer każdej czcionce.
Numer ten jest następnie wyświetlany na
liście czcionek PCL (str. 112). Numer
czcionki pojawia się na wydruku w kolumnie
Nr czcionki.

ROZSTAW
CZCIONKI PCL=
10,00

od 0,44

do

99,99

Pozycja dostępna tylko dla niektórych
czcionek. Naciśnij przycisk

[-Wartość+]

jeden raz, aby zmienić wartość rozstawu o
0,1 lub przytrzymaj go dłużej, aby zmieniać
wartości o 1.

WIELKOŚĆ W PKT
CZ. PCL=12,00

od 4,00

do

999,75

Pozycja dostępna tylko dla niektórych
czcionek. Naciśnij przycisk

[-Wartość+]

jeden raz, aby zmienić wielkość w punktach
o 0,25 lub przytrzymaj go dłużej, aby
zmieniać wartości o 1.

ZEST ZNAKÓW
PCL=PC-8

PC-8

wiele innych

Wybierz jeden z wielu zestawów znaków
dostępnych na panelu sterowania drukarki.
Zestaw znaków to zbiór wszystkich znaków
danej czcionki. Do kreślenia linii należy
używać zestawu PC-8 lub PC-850. Aby
zapoznać się z tabelami zestawów znaków
lub uzyskać więcej informacji, należy
zamówić Dokumentację techniczną
5/PJL na płycie CD-ROM
(str. 9).

COURIER=
NORMALNY

NORMALNY
CIEMNY

Wybierz wersję czcionki Courier:

NORMALNY

: Wewnętrzna czcionka Courier

dostępna w drukarkach HP LaserJet 4.

CIEMNY

: Wewnętrzna czcionka Courier

dostępna w drukarkach HP LaserJet III.

Czcionki nie są dostępne jednocześnie.

Menu druku (ciąg dalszy)

Pozycja

Opcje

Wyjaśnienie

background image

B-12

Menu panelu sterowania

PLWW

SZEROKI A4=NIE

NIE
TAK

Zmienia liczbę znaków, którą można
wydrukować w jednym wierszu na papierze
A4.

NIE

: W jednym wierszu można wydrukować

do 78 znaków o rozstawie 10.

TAK

: W jednym wierszu można wydrukować

do 80 znaków o rozstawie 10.

DOŁĄCZYĆ CR DO
LF=
NIE

NIE
TAK

Wybierz opcję

TAK

, aby dołączyć powrót

karetki do każdego polecenia przesunięcia
wiersza w zleceniach PCL zgodnych ze
starszą wersją (czysty tekst bez znaków
sterujących). W niektórych środowiskach,
takich jak UNIX, następny wiersz oznaczany
jest jedynie poleceniem przesuwu wiersza.
Opcja ta pozwala użytkownikowi dołączyć
powrót karetki do każdego polecenia
przesuwu wiersza.

DRUK BŁĘDÓW PS=
WYŁ

WYŁ
WŁ.

Wybierz opcję

, aby wydrukować stronę

zawierającą informacje o błędach PS (jeśli
wystąpiły takie błędy).

Menu druku (ciąg dalszy)

Pozycja

Opcje

Wyjaśnienie

background image

PLWW

Menu panelu sterowania

B-13