HP LaserJet 5100 Printer series - Menu obsługi papieru 

background image

Menu obsługi papieru

Jeśli w panelu sterowania wprowadzono poprawne ustawienia obsługi
papieru, można drukować wybierając format i rodzaj papieru w
sterowniku drukarki lub w programie. Aby uzyskać więcej informacji na
ten temat, patrz str. 57.

Niektóre pozycje tego menu są dostępne z poziomu programu lub
sterownika drukarki (pod warunkiem, że zainstalowany został
odpowiedni sterownik). Ustawienia sterownika drukarki i programu
zastępują ustawienia wprowadzone w panelu sterowania. Aby uzyskać
więcej informacji na ten temat, patrz str. 53.

Menu obsługi papieru

Pozycja

Opcje

Wyjaśnienie

TRYB PODAJNIKA
1=
PIERWSZY

PIERWSZY
KASETA

Określa sposób wykorzystania podajnika 1 przez
drukarkę.

PIERWSZY

: Jeśli papier został włożony do

podajnika 1, drukarka w pierwszej kolejności
pobierze papier z tego podajnika.

KASETA

: Do podajnika 1 należy przypisać

format papieru, korzystając z opcji

FORMAT

POD. 1

(następna pozycja w tym samym menu,

przy ustawieniu

TRYB PODAJNIKA 1=

KASETA

). Pozwala to na wykorzystanie

podajnika 1 jako podajnika zarezerwowanego.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
str. 55.

FORMAT POD. 1=
LETTER

Aby uzyskać
informacje na
temat
obsługiwanych
formatów
papieru, patrz
str. A-4.

Ta pozycja jest dostępna tylko przy ustawieniu

TRYB PODAJNIKA 1=

KASETA

. Wybierz

wartość zgodną z formatem papieru aktualnie
włożonego do podajnika 1.

RODZ W POD 1=
ZWYKŁY

Aby uzyskać
informacje na
temat
obsługiwanych
rodzajów papieru,
patrz str. A-7.

Ta pozycja jest dostępna tylko przy ustawieniu

TRYB PODAJNIKA 1=

KASETA

. Wybierz

wartość zgodną z rodzajem papieru aktualnie
włożonego do podajnika 1.

background image

PLWW

Menu panelu sterowania

B-5

RODZ W POD 2=
ZWYKŁY

Aby uzyskać
informacje na
temat
obsługiwanych
rodzajów papieru,
patrz str. A-7.

Wybierz wartość zgodną z rodzajem papieru
aktualnie włożonego do podajnika 2.

RODZ W POD 3=
ZWYKŁY

Aby uzyskać
informacje na
temat
obsługiwanych
rodzajów papieru,
patrz str. A-7.

Ta pozycja jest dostępna tylko w drukarkach
wyposażonych w trzeci podajnik papieru.
Wybierz wartość zgodną z rodzajem papieru
aktualnie włożonego do podajnika 3.

RODZ W POD 4=
ZWYKŁY

Aby uzyskać
informacje na
temat
obsługiwanych
rodzajów papieru,
patrz str. A-7.

Ta pozycja jest dostępna tylko w drukarkach
wyposażonych w czwarty podajnik papieru.
Wybierz wartość zgodną z rodzajem papieru
aktualnie włożonego do podajnika 4.

RĘCZNE
PODAWANIE=WYŁ

WYŁ
WŁ.

Ręczne podawanie papieru z podajnika 1,
zamiast podawania automatycznego. Jeśli
ustawiona jest opcja

RĘCZNE PODAWANIE=WŁ

i podajnik 1 jest

pusty, drukarka rozłącza się po odebraniu
zlecenia i na jej wyświetlaczu pojawia się
komunikat

PODAJ RĘCZNIE

[FORMAT

PAPIERU]

.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
str. 56.

DUPLEKS=WYŁ

WYŁ
WŁ.

Pozycja dostępna tylko na drukarkach
wyposażonych w duplekser. Wybierz opcję

,

aby drukować na obu stronach (dupleks) lub

WYŁ

, aby drukować na jednej stronie (simpleks)

arkusza papieru.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
str. 33.

ŁĄCZENIE=

WZDŁUŻ

WZDŁUŻ
WSZERZ

Pozycja dostępna tylko na drukarkach z
zainstalowanym duplekserem i włączoną opcją
druku dwustronnego. Wybierz krawędź łączenia
przy drukowaniu dwustronnym.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
str. 33.

Menu obsługi papieru (ciąg dalszy)

Pozycja

Opcje

Wyjaśnienie

background image

B-6

Menu panelu sterowania

PLWW

ZAMIEŃ
A4/LETTER=NIE

NIE
TAK

Wybierz opcję

TAK

, aby drukować na papierze

w formacie Letter, w przypadku gdy zostało
wysłane zlecenie w formacie A4, ale do podajnika
nie został włożony papier A4 lub aby drukować
na papierze w formacie A4, w przypadku gdy
zostało wysłane zlecenie w formacie Letter, ale
do podajnika nie został włożony papier Letter.

MENU ZMIAN
TRYBU
UTRWALACZA=NIE

NIE
TAK

Konfiguracja trybu utrwalacza związana z
poszczególnymi rodzajami papieru (wymagana
jedynie w przypadku występowania problemów
przy drukowaniu na określonych rodzajach
papieru).

NIE

: Pozycje menu trybu utrwalacza nie są

dostępne.

TAK

: Pojawiają się dodatkowe pozycje (patrz

poniżej).

Uwaga

Aby sprawdzić, jaki jest domyślny tryb utrwalacza
dla poszczególnych rodzajów papieru, wybierz
opcję

TAK

, przejdź do menu informacyjnego i

wydrukuj mapę menu (str. B-3).

[RODZAJ]=
NORMALNY

NORMALNY
NISKI
WYSOKI
KALKA TECH

Pozycja dostępna tylko przy ustawieniu

MENU

ZMIAN TRYBU UTRWALACZA=TAK

. Dla

większości rodzajów papieru domyślnie
ustawionym trybem jest

ZWYKŁY

.

Wyjątkami są:

SZORSTKI=WYSOKI

KALKA TECH=KALKA TECH

Aby zapoznać się z pełną listą obsługiwanych
typów papieru, patrz str. A-7.

Menu obsługi papieru (ciąg dalszy)

Pozycja

Opcje

Wyjaśnienie

background image

PLWW

Menu panelu sterowania

B-7