HP LaserJet 5100 Printer series - Sterowniki drukarki

background image

Sterowniki drukarki

Sterowniki umożliwiają dostęp do poszczególnych funkcji drukarki i
zapewniają łączność komputera z drukarką (za pomocą języka
drukarki).

Uwaga

Zapoznaj się z treścią pliku ReadMe, znajdującego się na płycie CD,
aby dowiedzieć się, jakie programy dodatkowe zostały dostarczone
wraz z drukarką, oraz uzyskać informacje na temat obsługiwanych
języków.

Dostęp do niektórych funkcji drukarki jest możliwy tylko wówczas, gdy
używany jest sterownik PCL 6. Informacji na temat dostępnych funkcji
należy szukać w pomocy oprogramowania drukarki.

Sterowniki drukarki

Do drukarki dołączono sterowniki wymienione poniżej. Najnowsze
sterowniki można pobrać z Internetu. W zależności od konfiguracji
komputera z systemem Windows, program instalacyjny
oprogramowania drukarki automatycznie sprawdza, czy komputer ten
ma dostęp do Internetu i może pobrać najnowsze sterowniki.

W programie instalacyjnym komputera wybierz opcję Instalacja
standardowa

, aby zainstalować sterowniki PCL 5e, PCL 6 i PS.

Wybierz opcję Instalacja niestandardowa, aby zainstalować tylko
niektóre programy. Wybierz tę opcję także wówczas, jeśli jesteś
administratorem sieci. Wybierz opcję Instalacja minimalna, aby
zainstalować tylko sterownik PCL 6 i podstawowe funkcje drukarki.

PCL 5e

PCL 6

PS

1

1. Sterownik drukarki PostScript (PS)

Windows 95

Windows 98

Windows Me

2

2. Microsoft® Windows® Millennium Edition

Windows NT® 4.0

Windows 2000

Windows XP

Macintosh

Dołączono pliki PPD (str. 21)

background image

18

Rozdział 1: Podstawowe informacje o drukarce

PLWW

Sterowniki dodatkowe

Sterowniki drukarki wymienione poniżej można pobrać z Internetu lub
zamówić w autoryzowanym punkcie serwisowym HP lub centrum
obsługi klienta (numery telefoniczne punktów serwisowych HP znajdują
się na ulotce dołączonej do drukarki.).

Sterownik drukarki PCL/PCL 6 dla systemu OS/2*

Sterownik drukarki PS dla systemu OS/2*

Sterownik programu AutoCAD™ (wersja 15 sterownika dla systemu
Windows dostępna na płycie CD; wersja 14 sterownika drukarki
dostępna wraz ze sterownikami drukarki HPLaserJet 5100
(

http://www.hp.com/lj5100

).)

*Sterowniki OS/2 można także otrzymać w firmie IBM. Są one
dołączone do systemu OS/2.

Uwaga

Jeśli potrzebnego sterownika drukarki nie ma na płycie CD-ROM ani
na powyższej liście, należy sprawdzić, czy nie ma ich na dyskach
instalacyjnych programu lub czy nie zostały wymienione w pliku
ReadMe. Jeśli nie, sterownik można zamówić u producenta lub
dystrybutora programu.

background image

PLWW

Rozdział 1: Podstawowe informacje o drukarce

19