HP LaserJet 5100 Printer series - Przegląd

background image

Przegląd

Większość programów komputerowych nie wymaga wprowadzania
poleceń drukarki przez użytkownika. W razie potrzeby znalezienia
metody wprowadzania tych poleceń zajrzyj do dokumentacji komputera
i oprogramowania.

Uwaga

W tabeli na końcu tego załącznika są wymienione najczęściej używane
polecenia PCL 5e (str. D-5). Aby zapoznać się z pełną listą poleceń
języków PCL, HP-GL/2 i PJL oraz objaśnieniami dotyczącymi ich
używania, należy zamówić dysk CD-ROM z dokumentacją techniczną
języka PCL 5/PJL
(str. 9).

PCL

Polecenia PCL informują drukarkę o tym, jakie zlecenia ma wykonać
i jakiej użyć czcionki. Niniejszy załącznik zawiera informacje dla
użytkowników, którzy znają strukturę poleceń PCL.

Uwaga

Jeśli nie jest wymagana zgodność sterownika PCL 5e z jego
wcześniejszymi wersjami, firma HP zaleca korzystanie ze sterowników
drukarki PCL 6, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje drukarki.
Sterownik drukarki PCL 5e używany w tym urządzeniu nie jest zgodny
ze sterownikiem PCL 5e używanym w starszych drukarkach.

HP-GL/2

Drukarka posiada zdolność drukowania grafiki wektorowej przy użyciu
języka graficznego HP-GL/2. Drukowanie w języku HP-GL/2
wymaga, aby drukarka opuściła język PCL i weszła w tryb HP-GL/2,
co można przeprowadzić, wysyłając odpowiednie kod PCL drukarki.
Niektóre programy mogą zmieniać języki za pomocą swoich
sterowników.

PJL

Język pracy drukarki HP (Printer Job Language - PJL) zapewnia
kontrolę nad PCL i innymi językami pracy drukarki. Realizuje on cztery
główne funkcje: zmiana języka drukarki, oddzielanie zleceń,
konfiguracja drukarki i odczytywanie stanu drukarki. Polecenia PJL
mogą być używane do zmiany domyślnych ustawień drukarki.

background image

D-2

Polecenia drukarki

PLWW