HP LaserJet 5100 Printer series - Drukowanie dwustronne (przy użyciu opcjonalnego dupleksera) 

background image

Drukowanie dwustronne (przy użyciu
opcjonalnego dupleksera)

Drukarka posiada możliwość drukowania na obu stronach papieru przy
użyciu opcjonalnego modułu druku dwustronnego (dupleksera).
Drukowanie takie nazywa się drukiem dupleksowym. Aby uzyskać
informacje na temat zamawiania akcesoriów opcjonalnych, patrz str. 9.

Uwaga

Szczegółowe informacje na temat instalacji i konfiguracji modułu druku
dwustronnego znajdują się w dokumentacji dołączonej do dupleksera.
Drukowanie dwustronne może wymagać dodatkowej pamięci (str. C-1).

Duplekser obsługuje formaty papieru od 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 cala)
do 297 x 432 mm (11,7 x 17 cali).

Druk dwustronny na papierze dziurkowanym powinien odbywać się
obrotowo (str. 44).

Rysunek 8 Drukarka z opcjonalnym duplekserem

Tylna część

dupleksera

Tylne

drzwiczki

dupleksera

Część

główna

dupleksera

background image

34

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

PLWW

Wskazówki dotyczące drukowania dwustronnego

Ostrzeżenie

Nie drukuj na obu stronach nalepek, folii, kopert, kalki technicznej oraz
papieru o gramaturze większej niż 105 g/m

2

(28 funtów). Może to

spowodować uszkodzenie drukarki i zacinanie się papieru.

OSTRZEŻENIE!

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniu drukarki, nie należy
podnosić drukarki z zainstalowanym duplekserem. Przed
przeniesieniem drukarki w inne miejsce należy odmontować duplekser
i podajniki opcjonalne.

Aby drukarka współpracowała z duplekserem, należy skonfigurować
jej sterownik (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w Pomocy oprogramowania drukarki).

Aby drukować na obu stronach papieru, wybierz odpowiednią opcję
w programie lub sterowniku drukarki (patrz Pomoc oprogramowania
drukarki).

Jeśli sterownik drukarki nie ma tej opcji, zmień ustawienia opcji
Dupleks w menu obsługi papieru w panelu sterowania drukarki na

DUPLEKS=WŁ

. W tym samym menu wybierz również opcję „Łączenie

wzdłuż” lub „Łączenie wszerz” (aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, patrz str. 37).

Sprawdź, czy podajnik 2 jest zainstalowany prawidłowo i czy jego
pokrywa jest zamknięta (podczas drukowania dwustronnego papier
przechodzi nad pokrywą).

Aby użyć dupleksera, zamknij tylną tacę odbiorczą (str. 24). Otwarcie
tylnej tacy odbiorczej powoduje wyłączenie dupleksera.

background image

PLWW

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

35

Demontaż dupleksera

Przed podniesieniem drukarki należy zawsze odmontować duplekser.

1

Wysuń tylną część dupleksera z drukarki.

2

Podnieś drukarkę i wyjmij ją z dupleksera.

background image

36

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

PLWW

Orientacja papieru przy drukowaniu dwustronnym

Duplekser drukuje najpierw drugą stronę, więc papier firmowy,
dziurkowany i z nadrukiem należy odpowiednio ustawić (Rysunek 9).

Rysunek 9 Orientacja papieru przy drukowaniu dwustronnym

W podajniku 1 pierwszą kartkę należy umieścić stroną przeznaczoną
do zadrukowania skierowaną w dół.

Włóż papier formatu Letter, A4, A5, Executive i B5 górną, krótką
krawędzią skierowaną w prawo.

Papier innego formatu należy wkładać górną, krótką krawędzią
skierowaną w stronę drukarki.

Do innych podajników papier należy wkładać tak, aby pierwsza strona
była skierowana do góry.

Włóż papier formatu Letter, A4, A5, Executive i B5 górną, krótką
krawędzią skierowaną w prawo.

Papier innego formatu należy wkładać górną, krótką krawędzią
skierowaną w stronę przedniej części podajnika.

Podajnik 1

Pozostałe

podajniki

background image

PLWW

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

37

Opcje układu dotyczące drukowania dwustronnego

Poniżej przedstawiono cztery opcje orientacji druku. Opcje te można
ustawić w sterowniku drukarki lub na jej panelu sterowania (ustaw

ŁĄCZENIE

w menu obsługi papieru oraz

ORIENTACJA

w menu

druku).

Rysunek 10

Opcje układu strony przy drukowaniu dwustronnym papieru

1. Pionowo wzdłuż

Jest to domyślne ustawienie drukarki i najczęściej używany układ,
w którym każda drukowana strona jest skierowana prawą stroną do
góry. Przeciwległe strony odczytuje się z góry na dół po lewej
stronie, a następnie z góry na dół po prawej stronie.

2. Poziomo wzdłuż

Ten układ strony jest często używany w księgowości, przetwarzaniu
danych i arkuszach kalkulacyjnych. Co druga strona wychodzi z
drukarki dołem do góry. Przeciwległe strony odczytuje się jednym
ciągiem z góry na dół.

3. Pionowo wszerz

Układ ten jest często używany w notatnikach. Co drugi
wydrukowany obraz jest ułożony odwrotnie. Przeciwległe strony
odczytuje się jednym ciągiem z góry na dół.

4. Poziomo wszerz

Każda drukowana strona jest skierowana prawą stroną do góry.
Przeciwległe strony odczytuje się z góry na dół po lewej stronie, a
następnie z góry na dół po prawej stronie.

4. Poziomo

wszerz

3. Pionowo

wszerz

2. Poziomo

wzdłuż

1. Pionowo

wzdłuż

background image

38

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

PLWW