HP LaserJet 5100 Printer series - Drukowanie na foliach

background image

Drukowanie na foliach

Używaj tylko folii przezroczystych zalecanych dla drukarek laserowych.
Aby zapoznać się ze specyfikacjami folii, patrz str. A-11.

Nalepki należy umieszczać w podajniku 1, stroną przeznaczoną do
drukowania do góry i górną krawędzią zwróconą w prawo.

Aby zapobiec przegrzewaniu i sklejaniu się folii, należy korzystać z
górnej tacy odbiorczej po zamknięciu tylnej tacy odbiorczej (str. 25).
Usuń zadrukowaną folię z tacy odbiorczej przed rozpoczęciem
drukowania na kolejnej.

Po wydrukowaniu folii rozłóż je na płaskiej powierzchni, aby ostygły.

Rysunek 14 Drukowanie na foliach

background image

44

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

PLWW