HP LaserJet 5100 Printer series - Kierowanie wydruku do górnej tacy odbiorczej

background image

Kierowanie wydruku do górnej tacy odbiorczej

Papier w górnej tacy odbiorczej jest układany zadrukowaną stroną do
dołu w odpowiedniej kolejności. Górna taca odbiorcza powinna być
używana w większości zleceń drukowania i jest zalecana w
następujących przypadkach:

ciągłe drukowanie 50 arkuszy papieru,

drukowanie na folii.

Rysunek 6 Górna taca odbiorcza

background image

26

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

PLWW