HP LaserJet 5100 Printer series - Pričvrstite kabel za napajanje

background image

Pričvrstite kabel za napajanje

1 Pronađite glavni prekidač s desne

strane pisača. Provjerite da li je pisač
isključen.

2 Priključite kabel u pisač i na uzemljenje

ili na zidnu utičnicu.

Oprez

Za sprečavanje oštećenja pisača, koristite
samo kabel za napajanje koji se
isporučuje s pisačem.

3 Uključite pisač.

4 Nakon što se pisač zagrije, poruka

READY trebala bi se pojaviti na zaslonu
upravljačke ploče, a lampica Spreman
će ostati upaljena.

READY

background image

HRWW

Dodatak korisničkom vodiču

115

Hr
v

a

ts

ki