HP LaserJet 5100 Printer series - Rješavanje problema ponavljanih zaglavljivanja

background image

Rješavanje problema ponavljanih zaglavljivanja

Ako se zaglavljivanje češće događa, pokušajte sljedeće akcije:

• Provjerite sve lokacije zaglavljivanja. Komadić papira možda je ostao zaglavljen

negdje u pisaču. (Vidi stranicu 128.)

• Provjerite da li je medij ispravno umetnut u ladice, da su ladice ispravno

prilagođene za umetnutu veličinu medija i da ladice nisu prepunjene.

• Provjerite da li su sve ladice i dodaci za rukovanje papirom potpuno uvučeni u

pisač. (Ako je za vrijeme ispisivanja ladica otvorena, to može izazvati
zaglavljivanje papira.)

• Provjerite da li su zatvoreni svi poklopci i vrata. (Ako je poklopac ili vrata otvorena

tijekom ispisivanja, to može izazvati zaglavljivanje papira.)

• Pokušajte ispisivati u neki drugi izlazni pretinac.

• Možda su se listovi papira slijepili. Pokušajte svinuti snop papira da biste

razdvojili listove. Nemojte rastresati snop papira.

• Ako ispisujete iz Ladice 1, pokušajte umetnuti manje listova papira ili manje

kartotečnih kartica ili omotnica u isto vrijeme.

• Ako ispisujete pomoću dodatka za dvostrani ispis, provjerite da li je kabelska

vodilica pravilno postavljena i da je poklopac ladice 2 na mjestu.

• Ako ispisujete papir male veličine (poput kartotečnih kartica), provjerite da li je

medij ispravno okrenut u ladici.

• Preokrenite snop papira u spremniku. Pokušajte zaokrenuti papir za 180°.

• Pokušajte zaokrenuti medij (kao što su perforirani papiri i naljepnice ili obrasci

u više kopija) tako da se umeću u pisač iz drugog smjera.

• Provjerite kvalitetu medija koji se koristi. Oštećeni ili neispravni papir, omotnice

ili kartotečne kartice se ne bi trebali koristiti.

• Koristite samo papir koji zadovoljava HP specifikacije.

• Nemojte koristiti papir koji je već korišten u pisaču ili fotokopirnom aparatu.

• Nemojte ispisivati na obje strane omotnica, prozirnih folija, pergamenta ili

naljepnica.

• Provjerite da li je napajanje pisača stalno i da zadovoljava specifikacije pisača.

• Čišćenje pisača (vidi stranicu 135).

• Obratite se ovlaštenoj HP službi ili dobavljaču usluga podrške za izvođenje

rutinskog održavanja pisača. (Pogledajte letak o telefonskoj podršci uključen
s pisačem.)

background image

HRWW

Dodatak korisničkom vodiču

135

Hr
v

a

ts

ki