HP LaserJet 5100 Printer series - Izjava o ograničenom jamstvu za Hewlett-Packard

background image

Izjava o ograničenom jamstvu za
Hewlett-Packard

1 HP jamči krajnjem korisniku da će HP hardver i dodaci biti bez

oštećenja u materijalu i izvedbi nakon datuma nabave, za gore
navedena razdoblja. Ako HP primi obavijest o takvim oštećenjima
tijekom razdoblja jamstva, HP će po svom izboru ili popraviti ili
zamijeniti proizvod za koji se dokaže da je neispravan. Zamjenski
proizvodi mogu biti novi ili u izvedbi jednaki novom proizvodu.

2 HP jamči da HP softver neće zakazati u izvršavanju programskih

instrukcija nakon datuma kupnje, za gore navedeno razdoblje, nastalo
zbog pogreški u materijalu i izvedbi ako se ispravno instalira i koristi.
Ako HP primi takvu obavijest tijekom razdoblja jamstva, HP će
zamijeniti softver koji ne izvršava programske instrukcije zbog takvih
pogreški.

3 HP ne jamči da će rad HP proizvoda biti stabilan ili bez pogrešaka.

Ako HP nije u mogućnosti u razumnom vremenu popraviti ili zamijeniti
bilo koji proizvod u stanju za koje postoji jamstvo, kupac ima pravo na
povrat kupovne cijene nakon vraćanja proizvoda.

4 HP proizvodi mogu sadržavati ponovno proizvedene dijelove jednake

novima u izvedbi ili mogu biti podložni sporadičnoj upotrebi.

5 Jamstvo se ne primjenjuje pogreškama nastalim uslijed

(a) neispravnog ili neprikladnog održavanja ili kalibriranja, (b) softvera,
sučelja, dijelova koje ne dobavlja HP, (c) neodobrenog modificiranja
ili zloupotrebe, (d) korištenja izvan objavljenih specifikacija o zaštiti
okoliša za proizvod, ili (e) neispravne pripreme mjesta ili održavanja.

6 DO MJERE DOPUŠTENE LOKALNIM ZAKONIMA, GORE

NAVEDENA JAMSTVA SU EKSKLUZIVNA I NIJEDNO DRUGO
JAMSTVO ILI UVJET, BILO PISMENI ILI USMENI, NIJE IZRAŽEN ILI
IMPLICIRAN I HP SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG
IMPLICITNOG JAMSTVA ILI UVJETA TRŽIŠNE PROĐE,
ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU. Neke države, savezne države ili pokrajine ne dopuštaju
ograničenja na implicirano jamstvo, tako da se gore navedeno
ograničenje ili isključenje možda ne primjenjuje na vas. Ovo jamstvo
daje vam određena zakonska prava i možda imate i druga prava koja
se razlikuju od države do države, od savezne države do savezne
države, ili pokrajine do pokrajine.

HP proizvod

Trajanje ograničenog jamstva

Pisač HP LaserJet 5100 series

1 godinu, na mjestu

background image

HRWW

Dodatak korisničkom vodiču

143

Hr
v

a

ts

ki

7 HP-ovo ograničeno jamstvo je valjano u svakoj državi ili mjestu gdje

HP ima prisutnu podršku za ovaj proizvod i gdje HP reklamira taj
proizvod. Razina jamstva usluge koju primite može varirati ovisno
o lokalnim standardima. HP neće mijenjati oblik, prikladnost ili
funkciju proizvoda kako bi radio u državi za koju njegova funkcija nikad
nije bila namijenjena iz pravnih razloga ili radi propisa.

8

DO MJERA DOPUŠTENIH LOKALNIM ZAKONOM, PRAVNI
LIJEKOVI U OVOJ IZJAVI O JAMSTVU JEDINI SU PRAVNI LIJEKOVI
NA RASPOLAGANJU KUPCU. U SLUČAJEVIMA OSIM OVIH GORE
NAVEDENIH, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE BITI
ODGOVORNI ZA GUBITAK PODATAKA, ILI ZA DIREKTNU,
POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI
IZGUBLJENI PROFIT ILI PODACI), ILI BILO KAKVO DRUGO
OŠTEĆENJE, BILO DA SE TEMELJI NA UGOVORU, KAZNENOM
DJELU ILI NEČEM DRUGOM. Neke države, savezne države ili
pokrajine ne dopuštaju isključivanje ili ograničavanje slučajnog ili
posljedičnog oštećenja, tako da se gore navedena ograničenja ne
moraju primjenjivati na vas.

JAMSTVENI UVJETI SADRŽANI U OVOJ IZJAVI, OSIM DO ZAKONSKIH
OGRANIČENJA, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MODIFICIRAJU
OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA PRIMJENJIVA NA PRODAJU OVOG
PROIZVODA, NEGO SU IM DODATAK.