HP LaserJet 5100 Printer series - Instaliranje softvera za pisač za Macintosh

background image

Instaliranje softvera za pisač za Macintosh

1 Ispišite konfiguracijsku stranicu i konfiguracijsku stranicu za Jetdirect

mrežu za određivanje IP adrese, naziv pisača za AppleTalk i zonu
u kojoj se pisač nalazi (ako je primjenjivo). (Za dodatne informacije
o ispisu konfiguracijske stranice, pogledajte ”Testiranje pisača” na
stranici 119.)

2 Zatvorite sve otvorene aplikacije.

3 Umetnite CD u CD-ROM uređaj.

4 Dvaput pritisnite ikonu Installer i slijedite upute na zaslonu.

5 Ako koristite Mac OS 8.6 do Mac OS 9.2, dovršite korake 6 do 11.

-Ili-
Ako koristite Mac OS X, dovršite korake 12 do 16.

background image

HRWW

Dodatak korisničkom vodiču

123

Hr
v

a

ts

ki

Mac OS 8.6 do Mac OS 9.2

6 Otvorite Chooser iz Apple izbornika.

7

Pritisnite ikonu Apple LaserWriter. Ako ikone nema, obratite se svom
Macintosh zastupniku.

8 Ako ste u mreži koja ima više zona, u okviru AppleTalk Zones

odaberite zonu u kojoj se nalazi pisač. (Zona se nalazi na
konfiguracijskoj stranici ispisana na koraku 1.)

9

Dvaput pritisnite na pisač koji želite. Trebala bi se pojaviti ikona.

10 Odaberite odrednicu Background Printing za pozadinski ispis.

Odaberite On ako želite raditi na računalu u isto vrijeme kad se vrši
ispis.

11

Zatvorite Chooser pritiskom na okvir za zatvaranje u gornjem lijevom
kutu.

Mac OS X

12 Otvorite Print Center, a zatim pritisnite Add Printer. (Print Center

nalazi se u mapi Utilities koja je u mapi Applications na čvrstom disku.)

13

Ako koristite AppleTalk mrežu, odaberite AppleTalk iz skočnog
popisa.
-Ili-
Ako koristite LPR mrežu, odaberite LPR Printer using IP iz skočnog
popisa, a zatim upišite IP adresu pisača. (IP adresa pisača nalazi se
na ispisu konfiguracijske stranice za Jetdirect mrežu na koraku 1.)

14

Ako je potrebno, odaberite Zone. (Zone je Zona koja se nalazi na
konfiguracijskoj stranici ispisana na koraku 1.)

15 Odaberite pisač koji želite s popisa, a zatim pritisnite Add. Uz naziv

pisača pojavljuje se točkica, pokazujući da je taj pisač sada zadani
pisač.

16 Zatvorite Print Center pritiskom na crveni gumb u gornjem lijevom

kutu.

background image

124

Dodatak korisničkom vodiču

HRWW