HP LaserJet 5100 Printer series - Instaliranje softvera za pisač za Windows

background image

Instaliranje softvera za pisač za Windows

1 Zatvorite sve otvorene aplikacije.

2 Umetnite CD u CD-ROM uređaj. Ovisno o konfiguraciji računala,

instalacijski program će se pokrenuti automatski. Ako se instalacijski
program ne pokrene automatski, dovršite sljedeće korake:

a Pritisnite Start, a zatim pritisnite Run.

b Utipkajte D:\SETUP (ili odgovarajuće slovo direktorija pogonskog

uređaja) u okviru za komandnu liniju i pritisnite OK.

3 Slijedite upute na zaslonu računala.

Napomena

Ako želite testirati instalaciju softvera, odaberite odrednicu blizu kraja
instalacijskog programa koja vam omogućuje ispis test stranice.