HP LaserJet 5100 Printer series - Akustické emisie

background image

Akustické emisie

Tieto hodnoty sa môžu zmenit´. Najnovšie informácie nájdete na adrese

http://www.hp.com/support/lj5100

.

Výkonová úroveň zvuku

Deklarované podľa normy ISO 9296

Pohotovostná poloha SPL

Deklarované podľa normy ISO 9296

Tlač (22 strán za minútu)

L

WAd

= 6,8 Bela (A) [68 dB (A)]

Úsporný režim

L

WAd

= 4,4 Bela (A) [44 dB (A)]

Tlač (22 strán za minútu)

L

pAm

= 53 dB (A)

Úsporný režim

L

pAm

= 32 dB (A)

background image

42

Dodatok k návodu na používanie

SKWW