HP LaserJet 5100 Printer series - Funkcie a výhody tlačiarne

background image

Funkcie a výhody tlačiarne

Mnohé z funkcií a výhod tlačiarne sú uvedené dole.

Širokoformátová tlač

Tlačí na papier s rozmermi 312 x 470 mm.

Tlačí obrázky bez okraja (do rozmeru A3)
[279 x 432 mm]) na celú plochu väčšieho papiera.

Vysokokvalitná tlač

ProRes 1200 (tlač v skutočnom rozlíšení 1200 dpi) pre maximálnu
kvalitu grafickej tlače.

FastRes 1200 pre rýchlu, vysokokvalitnú tlač.

Toner HP UltraPrecise pre vysokokvalitnú tlač.

Vysoký výkon

Tlačí 22 strán za minútu (papier veľkosti A4) alebo 21 strán za minútu
(papier veľkosti listu).

Mikroprocesor typu RISC s frekvenciou 300 MHz.

Vytlačí prvú stranu za menej ako 13 sekúnd.

Konektivita a ľahké používanie

K dispozícii sú karty EIO tlačového servera HP Jetdirect, ktoré
ponúkajú podporu pre všetky hlavné siet´ové operačné systémy.

Pomocný softvér tlačiarne sa dodáva na kompaktnom disku (CD).

Rozšíriteľnost´

Tri vstavané zásuvky pre dvojradové pamät´ové moduly (DIMM)
umožňujúce rozšírenie pamäte.

K dispozícii sú karty flash a pamät´ové karty DIMM.

Maximálna pamät´ová kapacita pre tlačiareň HP LaserJet 5100 je až
208 MB a pre tlačiareň HP LaserJet 5100tn a HP LaserJet 5100dtn
až 224 MB.

Dve zásuvky rozhrania EIO.

K dispozícii je hardvérová karta EIO na uloženie doplnkových fontov
a formátov.

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

5

Slov

en
čin

a

Efektívna manipulácia s papierom

100-hárkový mnohoúčelový zásobník papiera.

250-hárkový zásobník papiera.

500-hárkový univerzálny podávač papiera (štandard u modelov
HP LaserJet 5100tn a 5100dtn).

Táto tlačiareň môže použit´ až štyri zásobníky papiera.

Pre duplexnú tlač je k dispozícii doplnok pre obojstrannú tlač
(štandard u modelu HP LaserJet 5100dtn).

Najlepšia hodnota

Štandardne sa dodáva emulácia jazyka PostScript®.

10 000-stranová tlačová kazeta.

Dostupnost´ symbolu Euro (

)

Táto tlačiareň je vybavená pre tlač úplne nových symbolov euro.
Spoločnost´ Hewlett-Packard podporuje štandardy umožňujúce
používanie symbolu euro s cieľom maximálnej prenosnosti dokumentu.

Ak sa chcete dozvediet´ viac o tlačení znaku euro, navštívte webovú
lokalitu tlačiarne HP LaserJet venujúcu sa znaku euro na adrese

http://www.hp.com/go/laserjeteuro

.

Ekologické funkcie

Ekonomický režim (EconoMode) používa približne o 50 percent menej
toneru, čo predlžuje životnost´ tlačovej kazety. (Spoločnost´ HP
neodporúča trvalé používanie ekonomického režimu.)

Úsporný režim (PowerSave) šetrí energiu. Tlačiareň pracujúca
v úspornom režime spĺňa smernice E

NERGY

S

TAR

®.

background image

6

Dodatok k návodu na používanie

SKWW