HP LaserJet 5100 Printer series - Inštalácia zásobníka č. 1 (voliteľný)

background image

Inštalácia zásobníka č. 1 (voliteľný)

Zásobník č. 1 je viacúčelový zásobník,
ktorý pojme až 100 listov papiera,
10 obálok alebo až 20 kartotékových
lístkov.

Poznámka

Najskôr sa použije médium vložené v
zásobníku č. 1, pokiaľ sa nastavenie
zásobníka č. 1 nezmení z ovládacieho
panela tlačiarne.

1 Zatlačením na hornú strednú čast´

dvierok otvorte zásobník č. 1.
Povytiahnite predĺženie zásobníka,
až kým nezapadne na miesto.

2 Ak je médium dlhšie ako 229 mm,

vysuňte druhé predĺženie zásobníka.

3 Nastavte vodidlá na rozmer, ktorý

chcete použit´.

4 Vložte médium. Médium by malo sediet´

pod úchytkami na vodidlách.

Vložte list alebo papier veľkosti A4
dlhším okrajom smerom k tlačiarni.

Vložte štandardný papier veľkosti A3
kratším okrajom smerom k tlačiarni.

background image

14

Dodatok k návodu na používanie

SKWW