HP LaserJet 5100 Printer series - Odstránenie vnútorných obalov

background image

Odstránenie vnútorných obalov

Poznámka

Všetok baliaci materiál uschovajte. Možno
ho budete neskôr potrebovat´
k opätovnému zabaleniu tlačiarne.

1 Odstráňte lepiacu pásku z prednej

časti tlačiarne.

2 Odstráňte lepiacu pásku zo zadnej

časti tlačiarne.

3 Otvorte zásobník č. 1 a odstráňte

kartónový rozdeľovač a kúsky pásky.

4 Otvorte horný kryt a odstráňte vnútorný

baliaci materiál.

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

9

Slov

en
čin

a