HP LaserJet 5100 Printer series - Pripojenie tlačového kábla

background image

Pripojenie tlačového kábla

Aby ste zaistili spoľahlivost´, použite
dvojsmerný paralelný kábel IEEE-1284.
(Tieto káble sú jasne označené nápisom
„IEEE-1284“.) Len káble IEEE-1284
podporujú všetky zdokonalené funkcie
tlačiarne.

Výstraha

Skontrolujte, či je tlačiareň vypnutá.

1 Pripojte paralelný kábel k paralelnému

portu.

2 Zaklapnutím drôtených svoriek kábel

pripevnite k tlačiarni.

Kábel by sa mal dat´ nainštalovat´
jednoducho. V prípade t´ažkostí
s inštaláciou kábla skontrolujte
správnost´ jeho orientácie.

3 Druhý koniec kábla pripojte do

príslušného konektora v počítači.

background image

18

Dodatok k návodu na používanie

SKWW