HP LaserJet 5100 Printer series - Obsah

background image

Obsah

Funkcie a výhody tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Informácie o tlačiarni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Inštalácia tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Softvér tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Prekrytie ovládacieho panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Odstraňovanie zaseknutého papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Čistenie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Špecifikácia tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Informácie o záruke a homologizácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

background image

4

Dodatok k návodu na používanie

SKWW