HP LaserJet 5100 Printer series - Prekrytie ovládacieho panela

background image

Prekrytie ovládacieho panela

Ovládací panel tlačiarne obsahuje nasledovné položky:

Obrázok 4

Rozloženie ovládacieho panela