HP LaserJet 5100 Printer series - Curăţarea imprimantei

background image

Curăţarea imprimantei

Înainte de a efectua etapele următoare,
opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de
alimentare.

1 Deschideţi capacul superior şi scoateţi

cartuşul de tipărire.

AVERTISMENT!

Evitaţi să introduceţi mâna prea adânc în
interiorul imprimantei. Zona adiacentă
cuptorului poate fi fierbinte!

Atenţie

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului
de tipărire, nu îl expuneţi la lumină mai mult
de câteva minute.

2 Ştergeţi cu o cârpă uscată, care să nu

lase scame, orice urme de praf sau de
murdărie de pe ghidajele de alimentare
cu hârtie (zonele haşurate).

Notă

Evitaţi să împrăştiaţi tonerul nefixat. Ştergeţi
tonerul nefixat care a căzut în imprimantă
folosind o bucată de material textil uscată,
care nu lasă scame (vezi pagina 185).

În cazul în care cade în imprimantă toner
nefixat, acesta poate cauza probleme
legate de calitatea tipăririi. Tonerul nefixat
va dispare de pe traseul hârtiei după
tipărirea câtorva coli.

Dacă v-aţi murdărit cu toner pe haine,
îndepărtaţi-l cu o cârpă uscată şi spălaţi
hainele cu apă rece. (Apa caldă fixează
tonerul în ţesătură.)

3 Îndepărtaţi plăcile de acces la hârtie,

ridicând de mânerele verzi şi ştergeţi
cu o cârpă uscată, care să nu lase
scame, eventualele reziduuri.

4 Închideţi plăcuţele de acces la hârtie,

introduceţi cartuşul de tipărire, închideţi
capacul superior, conectaţi cablul de
alimentare şi porniţi imprimanta.

background image

ROWW

Supliment la ghidul de utilizare

187

Română