HP LaserJet 5100 Printer series - Norme FCC

background image

Norme FCC

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că el se înscrie în limitele
clasei B pentru echipamente digitale, din capitolul 15 al reglementărilor
FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să ofere o protecţie rezonabilă
împotriva interferenţelor dăunătoare în cazul instalării la domiciliu. Acest
echipament generează, foloseşte şi poate emite energie de frecvenţă
radio. Dacă acest echipament nu este instalat şi folosit conform
instrucţiunilor, poate cauza interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio.
Totuşi, nu se garantează faptul că nu vor apare interferenţe în cazuri
particulare de instalări. Dacă acest echipament cauzează interferenţe
dăunătoare recepţiei radio sau de televiziune, lucru care poate fi verificat
prin deschiderea şi închiderea echipamentului, utilizatorul este rugat să
încerce să corecteze interferenţa prin una sau mai multe din măsurile de
mai jos:

Reorientaţi sau repozitionaţi antena receptoare.

Măriţi distanţa între echipament şi receptor.

Conectaţi echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel al
receptorului.

Consultaţi reprezentantul firmei HP sau un tehnician cu experienţă în
radio/televiziune.

Notă

Orice schimbare sau modificare făcută imprimantei, care nu este
aprobată în mod specific de HP, poate anula dreptul utilizatorului de a
utiliza acest echipament.

Folosirea unui cablu ecranat pentru interfaţă este obligatorie pentru
conformitatea cu limitele clasei B a regulilor din capitolul 15 al FCC.

background image

ROWW

Supliment la ghidul de utilizare

195

Română