HP LaserJet 5100 Printer series - Instalarea cartuşului de tipărire

background image

Instalarea cartuşului de tipărire

1 Deschideţi capacul superior al

imprimantei. Scoateţi cartuşul de
tipărire din ambalaj (păstraţi ambalajul
pentru o eventuală depozitare viitoare
a cartuşului).

Atenţie

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului
de tipărire, nu îl expuneţi la lumină mai mult
de câteva minute.

2 Rotiţi cartuşul şi scuturaţi-l uşor dintr-o

parte în alta pentru a distribui tonerul în
mod egal în interiorul acestuia.

3 Identificaţi clapeta benzii de sigilare de

la capătul cartuşului. Îndoiţi cu grijă
clapeta înainte şi înapoi, până se
desprinde de cartuş.

Continuare la pagina următoare

background image

160

Supliment la ghidul de utilizare

ROWW

4 Trageţi cu putere clapeta afară din

cartuş pentru a scoate complet banda.
Evitaţi să atingeţi tonerul negru de pe
bandă.

Notă

Dacă clapeta se desprinde de pe bandă,
apucaţi de bandă şi scoateţi-o afară din
cartuş.

Notă

Dacă v-aţi murdărit cu toner pe haine,
îndepărtaţi-l cu o cârpă uscată şi spălaţi
hainele cu apă rece. (Apa caldă fixează
tonerul în ţesătură.)

5 Poziţionaţi cartuşul aşa cum se arată,

cu săgeata îndreptată spre imprimantă.
Introduceţi cartuşul în imprimantă cât
de mult vă permite şi închideţi capacul
superior.

Notă

În cazul în care cartuşul de tipărire nu
alunecă uşor în imprimantă, verificaţi dacă
au fost îndepărtate toate ambalajele. De
asemenea, asiguraţi-vă că plăcile de
acces la blocaj din interiorul imprimantei
(identificate cu mânerele verzi) sunt
coborâte.

background image

ROWW

Supliment la ghidul de utilizare

161

Română