HP LaserJet 5100 Printer series - FCC predpisi

background image

FCC predpisi

Ta oprema je bila testirana in preverjeno ustreza omejitvam razreda
B digitalnih naprav in je v skladu s 15. delom FCC predpisov. Te omejitve
omogočajo upravičeno zaščito pred škodljivimi motnjami pri namestitvi
v bivalnem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja
radio-frekvenčno energijo. Če ta oprema ni nameščena in uporabljena
v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje pri radijskih
komunikacijah. Ne zagotavljamo pa, da pri določeni namestitvi ne bo
prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem
ali televizijskem sprejemu, kar ugotovite z ugašanjem in prižiganjem
opreme, motnje poskušajte odpraviti z naslednjimi ukrepi:

Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Opremo priključite v vtičnico ali tokokrog, na katerega ni priključen
tudi sprejemnik.

Za nasvet povprašajte prodajalca ali izkušenega RTV tehnika.

Opomba

Vse spremembe in prilagoditve tiskalnika, katerih HP izrecno ne
dovoljuje, lahko razveljavijo vašo pravico do uporabe te opreme.

Uporabljajte zaščiten vmesniški kabel zavoljo skladnosti z omejitvami
razreda B 15. dela FCC predpisov.

background image

SLWW

Uporabite dodatna navodila

95

S

lo

v

enščina