HP LaserJet 5100 Printer series - Hewlett-Packard omejena garancijska izjava

background image

Hewlett-Packard omejena garancijska izjava

1 HP vam kot končnemu uporabniku zagotavlja, da je HP strojna in

dodatna oprema brez napak na materialu in izdelavi za zgoraj
navedeno obdobje. Če HP prejme obvestilo o okvarah med
garancijsko dobo, bo HP popravil ali zamenjal okvarjene izdelke.
Zamenjani izdelki so lahko novi ali po zmogljivosti popolnoma
enakovredni novim.

2 HP vam zagotavlja, da HP programska oprema ne bo nezmožna

izpolnjevati programskih navodil zaradi okvar na materialu ali izdelavi
ob ustrezni namestitvi in uporabi po dnevu nakupa za zgoraj navedeno
obdobje. Če HP prejme obvestilo o okvarah med garancijskim
obdobjem, bo HP zamenjal programsko opremo, ki ne izpolnjuje
programskih navodil zaradi takih okvar.

3 HP ne jamči, da bo delovanje HP izdelkov nemoteno ali brez napak.

Če HP v doglednem času ne more popraviti ali zamenjati izdelkov
v garancijskem stanju, vam ob predložitvi računa HP povrne stroške
nakupa.

4 HP izdelki lahko vsebujejo predelane dele z enakimi zmogljivostmi kot

novi deli, oziroma so lahko bili podvrženi postranki uporabi.

5 Garancija ne velja za okvare zaradi (a) neprimernega ali nezadostnega

vzdrževanja ali kalibracije, (b) programske opreme, vmesnikov, delov
ali izdelkov drugih proizvajalcev, (c) nepooblaščenega spreminjanja
ali napačne uporabe, (d) delovanja izven objavljenih okoljevarstvenih
specifikacij za izdelek, ali (e) neprimerne priprave lokacije ali
vzdrževanja.

6 V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE DRŽAVNI ZAKON, SO ZGORNJE

GARANCIJE IZKLJUČNE IN NE VKLJUČUJEJO NOBENE DRUGE
GARANCIJE OZIROMA POGOJEV, PISNIH ALI USTNIH, IN HP
IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNEKOLI PREDPISANE GARANCIJE ALI
POGOJE ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, ZADOVOLJIVO
KAKOVOST IN USTREZNOST DOLOČENEMU NAMENU. Nekatere
države, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja
običajne garancije, zato v tem primeru zgornje omejitve in izjeme za
vas ne veljajo. Ta garancija vam daje izrecne zakonske pravice in
mogoče vam glede na državo, zvezno državo ali provinco pripadajo
še katere druge pravice.

7 HP-jeva omejena garancija velja v vseh državah oziroma lokalno, kjer

se nahaja HP podpora za ta izdelek in kjer HP ta izdelek trži. Stopnja
garancijskega servisa se lahko razlikuje glede na lokalne standarde.

HP izdelek

Trajanje omejene garancije

Tiskalnik HP LaserJet 5100 series

1 leto, na mestu

background image

SLWW

Uporabite dodatna navodila

93

S

lo

v

enščina

HP iz zakonskih in urejevalnih razlogov ne bo spreminjal oblike, dela
ali funkcije izdelka, da bi bil uporaben v državi, za katero nikoli ni bil
namenjen.

8 V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNI ZAKON, SO PRAVNA

SREDSTVA TE GARANCIJSKE IZJAVE VAŠA IZKLJUČNA PRAVNA
SREDSTVA. RAZEN ČE JE NAVEDENO ZGORAJ, HP ALI NJEGOVI
DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA
IZGUBO PODATKOV OZIROMA ZA NEPOSREDNO, POSEBNO,
NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI
PODATKOV) ALI DRUGAČNO ŠKODO NA OSNOVI POGODBE,
ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI ALI ČESA DRUGEGA.
Nekatere države, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev
trajanja običajne garancije, zato v tem primeru zgornje omejitve in
izjeme za vas ne veljajo.

DOLOČILA GARANCIJE V TEJ IZJAVI, RAZEN V ZAKONSKO
DOVOLJENEM OBSEGU, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI
PRILAGAJAJO IN OB OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVICAH VELJAJO ZA
PRODAJO TEGA IZDELKA VAM.