HP LaserJet 5100 Printer series - Odstranitev zagozdenega papirja

background image

Odstranitev zagozdenega papirja

Če se na nadzorni plošči tiskalnika izpiše besedilo o zagozdenem papirju,
poiščite medije na lokacijah na sliki 6 in si oglejte postopek za odstranitev
zagozdenega papirja. Mogoče boste morali poiskati medije drugje,
ne samo na lokacijah iz sporočila o zagozdenem papirju. Če lokacija
zagozdenega papirja ni znana, najprej poglejte v zgornji pokrov.

Ob odstranitvi zagozdenega papirja pazite, da ne raztrgate medija. Če
majhen kos medija ostane v tiskalnku, to lahko povzroči dodatne zastoje.
Če se papir večkrat zagozdi, glejte stran 84.

Opomba

Sporočilo o zagozdenem papirju se lahko pojavi tudi, če so zadnja vrata
odprta.

Zgornji pokrov tiskalnika odprite in nato zaprite, da bi zbrisali sporočilo
o zagozdenem papirju.

Papir se lahko zagozdi na naslednjih lokacijah:

Slika 13

Možne lokacije zagozdenega papirja

Opomba

Po odstranitvi zagozdenega papirja lahko v tiskalniku ostane nekaj iztekle
barve, vendar naj bi ta izginila, ko natisnete nekaj strani.

Izhodna področja

(zgornja in zadnja)

Pojdite na stran 81.

Zgornji pokrov

Pojdite na stran 80.

Vhodni pladnji

Pojdite na stran 79.

Izbirni dvojnik

Pojdite na stran 82.

background image

SLWW

Uporabite dodatna navodila

79

S

lo

v

enščina