HP LaserJet 5100 Printer series - Odstranitev zagozdenega papirja pri vhodnih pladnjih

background image

Odstranitev zagozdenega papirja pri vhodnih
pladnjih

Opomba

Da bi iz Pladnja 1 odstranili medij, ga
počasi potegnite iz tiskalnika. Za vse
ostale pladnje sledite spodnjim korakom.

1 Potegnite pladenj iz tiskalnika in iz

pladnja odstranite vse poškodovane
medije.

2 Če je ob vhodu viden rob medija, medij

počasi potegnite dol in iz tiskalnika. Če
medij ni viden, poglejte v zgornji pokrov
(glejte stran 80).

Opomba

Medija ne vlecite na silo, če ga ne morete
izvleči zlahka. Če se je medij zagozdil
v pladnju, ga poskušajte odstraniti skozi
zgornji pladenj (če je uporaben) ali skozi
zgornji pokrov (glejte stran 80).

3 Preden pladenj namestite nazaj, mora

biti medij ravno položen v pladenj
z vsemi štirimi vogali pod jezički vodil.

4 Odprite in zaprite zgornji pokrov, da bi

zbrisali sporočilo o zagozdenem
papirju.

Če se sporočilo noče zbrisati, iz tiskalnika
niste odstranili vsega medija. Medij
poiščite na drugi lokaciji (glejte stran 78).

background image

80

Uporabite dodatna navodila

SLWW