HP LaserJet 5100 Printer series - Reševanje ponovnega zagozdenja

background image

Reševanje ponovnega zagozdenja

Če se papir večkrat zagozdi, storite naslednje:

• Preverite vse lokacije zagozdenega papirja. Nekje v tiskalniku se je mogoče

zagozdil del medija. (Glejte stran 78.)

• Preverite, če je medij pravilno naložen v pladnje, če so pladnji pravilno naravnani

za velikost naloženega medija in če pladnji niso preobremenjeni.

• Preverite, če so vsi pladnji in dodatna oprema do konca vstavljeni v tiskalnik.

(Če med tiskanjem odprete pladenj, se papir lahko zagozdi.)

• Preverite, če so vsi pokrovi in vrata zaprti. (Če med tiskanjem odprete pokrov

ali vrata, se papir lahko zagozdi.)

• Poskušajte s tiskanjem v drugi izhodni koš.

• Listi so mogoče zlepljeni skupaj. Upognite papir, da bi ločili liste. Ne pihajte

v papir.

• Če tiskate iz Pladnja 1, ga napolnite z manj listi papirja ali manj kartotečnimi

karticami ali manj kuvertami.

• Če tiskate z izbirnim pripomočkom za dvostransko tiskanje, naj bo pladenj kabla

pravilno nameščen in pokrov Pladnja 2 nameščen.

• Če tiskate manjše formate (na primer kartotečne kartice), naj bo medij obrnjen

pravilno v pladenj.

• Obrnite papir v pladnju. Poskusite tudi z obračanjem papirja za 180 stopinj.

• Poskusite z obračanjem medija (preluknjane ali večlistne oblike in etikete), da

bi vstopil v tiskalnik v drugačni smeri.

• Preverite kakovost uporabljenega medija. Ne uporabljajte poškodovanega ali

nepravilnega papirja, kuvert ali kartotečnih kartic.

• Uporabljajte samo papir, ki ustreza HP specifikacijam.

• Ne uporabljajte papirja, ki je bil že uporabljen za tiskanje ali kopiranje.

• Ne tiskajte na obeh straneh kuvert, prozornih folij, pergamenta ali etiket.

• Preverite, če je napajanje tiskalnika nespremenljivo in če ustreza specifikacijam

tiskalnika.

• Očistite tiskalnik (glejte stran 85).

• Za rutinsko vzdrževanje tiskalnika se obrnite na pooblašči HP servis. (Letak

s številkami telefonske podpore je priložen tiskalniku.)

background image

SLWW

Uporabite dodatna navodila

85

S

lo

v

enščina