HP LaserJet 5100 Printer series - Naložite Pladenj 1 (izbirno)

background image

Naložite Pladenj 1 (izbirno)

Pladenj 1 je večnamenski za do 100 listov
papirja, približno 10 kuvert ali do
20 kartotečnih kartic.

Opomba

Najprej se uporablja medij v Pladnju 1,
razen če na nadzorni plošči tiskalnika
spremenite nastavitev Pladnja 1.

1

Zgornji srednji del vrat potegnite dol in
odprite Pladenj 1. Izvlecite podaljšek
pladnja, dokler na pade na svoje
mesto.

2 Izvlecite drugi podaljšek pladnja, če je

medij daljši od 229 mm (9 palcev).

3 Naravnajte vodila na želeno velikost.

4 Naložite medij. Medij mora biti pod

jezički vodil.

Naložite pisemski papir formata A4
z daljšim robom proti tiskalniku.

Naložite pravniški, 11 krat 17 palčni
ali papir formata A3 s krajšim robom
proti tiskalniku.

background image

64

Uporabite dodatna navodila

SLWW