HP LaserJet 5100 Printer series - Naložite Pladenj 2

background image

Naložite Pladenj 2

1 Pladenj 2 potegnite iz tiskalnika in

dvignite njegov pokrov.

2

Odstranite embalažo in trak.

3 Po želji nastavite številčnico v pladnju,

da bo tiskalnik prepoznal pravo velikost
papirja. Za dostop do ostalih velikosti
uporabite zatično stikalo.

Opomba

Velikost papirja na številčnici se mora
ujemati z velikostjo v pladenj naloženega
papirja. Če se velikosti ne ujemata, se
papir lahko zagozdi ali pride do napak.

Nastavitev številčnice naravna senzorje
tiskalnika, ne pa vodil v pladnju.

4

Da bi premaknili zadnje modro vodilo,
ga nagnite proti sprednji strani pladnja
in premaknite.

5

Zadnje vodilo uskladite z želeno
velikostjo papirja. Ko je vodilo rahlo
nagnjeno proti sprednji strani pladnja,
ga vstavite v ustrezne luknje. Zadnje
vodilo obrnite navzgor, dokler ne pade
na svoj položaj.

Nadaljevanje na naslednji strani

background image

62

Uporabite dodatna navodila

SLWW

6 Modra stranska vodila premaknite na

želeno velikost papirja.

7 Papir naložite v pladenj.

8 Papir mora biti na vseh štirih vogalih in

pod jezički vodil pravilno naložen
v pladenj.

9 Zaprite pokrov pladnja in ga potisnite

v tiskalnik.

background image

SLWW

Uporabite dodatna navodila

63

S

lo

v

enščina