HP LaserJet 5100 Printer series - Priključite se na hitro Ethernet (10/100Base-TX) omrežje

background image

Priključite se na hitro Ethernet (10/100Base-TX)
omrežje

Uporabite RJ-45 vrata za priključitev tiskalnika na hitro Ethernet
(10/100Base-TX) omrežje. (Ta vrata so na voljo samo pri tiskalnikih
HP LaserJet 5100tn in 5100dtn.)

Pozor

Preden tiskalnik priključite na RJ-45 vrata, preverite, ali je izključen.

Slika 11

Priključitev na Ethernet 10Base-T omrežje

Prepleten parni kabel priključite na RJ-45 vrata na HP Jetdirect
tiskalni strežni kartici.

Drugi konec kabla priključite na omrežje.

Opomba

Za uspešno povezavo naj sveti LED indikator 10 ali 100 na vratih, ko je
tiskalnik vključen. Če noben LED indikator ne sveti, se tiskalni strežnik
ne more povezati z omrežjem.

background image

SLWW

Uporabite dodatna navodila

69

S

lo

v

enščina