HP LaserJet 5100 Printer series - Zamenjajte prevleko nadzorne plošče (izbirno)

background image

Zamenjajte prevleko nadzorne plošče (izbirno)

Po potrebi z naslednjim postopkom
namestite primerno prevleko nadzorne
plošče za vaš jezik.

1 Poiščite prevleko nadzorne plošče

v izhodnem košu tiskalnika. (Med
transportom so bile te prevleke
mogoče prestavljene.)

2 Po potrebi odstranite trenutno

nameščeno prevleko tiskalnika:

a Odprite zgornji pokrov tiskalnika.

b Pod rob prevleke vstavite tanek in

oster predmet in odstranite prevleko.

c Zaprite zgornji pokrov.

3 Želeno prevleko nadzorne plošče

namestite na nadzorno ploščo in
potisnite na mesto.

Opomba

Za dodatne informacije o nadzorni plošči
si oglejte ”Razporeditev nadzorne plošče”
na strani 74.

background image

66

Uporabite dodatna navodila

SLWW