HP LaserJet 5100 Printer series Hjälp

background image

hp LaserJet 5100

användning

background image
background image

skrivare i serierna hp LaserJet
5100, 5100tn, och 5100dtn

användarhandbok

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714

Copyright och licensavtal

Copyright Hewlett-Packard
Company 2002

Med ensamrätt. Förutom vad
som medges i lagen om
upphovsmannarätt får detta
dokument eller delar av
det inte mångfaldigas,
bearbetas eller översättas utan
skriftligt medgivande.

Garanti

Uppgifterna i det här
dokumentet kan ändras utan
föregående meddelande.

Hewlett-Packard lämnar inga
garantier av något slag
avseende denna information.
HEWLETT-PACKARD
AVSÄGER SIG SPECIELLT
UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER BETRÄFFANDE
SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST SYFTE.

Hewlett-Packard skall inte
hållas ansvarigt för några
direkta, indirekta eller tillfälliga
skador eller följdskador eller
andra skador i samband med
tillhandahållandet eller
användningen av denna
information.

Varumärken

PostScript är ett varumärke
som tillhör Adobe Systems,
Incorporated.

Arial är ett amerikanskt
inregistrerat varumärke som
tillhör Monotype Corporation.

Microsoft,Windows och
Windows NT är registrerade
varumärken som tillhör
Microsoft Corporation.

HP-UX® version 10.20 och
senare samt version 11.00 och
senare (i både 32- och
64-bitars konfigurationer) på
alla HP 9000-datorer är
produkter av märket Open
Group UNIX 95.

E

NERGY

S

TAR

är ett registrerat

servicemärke som tillhör U.S.
EPA.

En användare av den
Hewlett-Packard-skrivare som
hör till den här
användarhandboken är enligt
licensen berättigad att:
a) skriva ut papperskopior av
den här användarhandboken
för PERSONLIGT eller
INTERNT bruk, eller för bruk
inom FÖRETAGET med
begränsningen att inte sälja,
återförsälja eller på annat sätt
distribuera papperskopiorna
samt b) placera en elektronisk
kopia av den här
användarhandboken på en
nätverksserver, under
förutsättning att åtkomst till den
elektroniska kopian är
begränsad till PERSONLIGT
eller INTERNT bruk för
användare av den
Hewlett-Packard-skrivare som
hör till den här
användarhandboken.

Utgivningsnummer
Q1860-online

Edition 2, 6/2002

background image

SVWW

iii