HP LaserJet 5100 Printer series - Skriva ut till det bakre utmatningsfacket

background image

Skriva ut till det bakre utmatningsfacket

Utskriften sker alltid till det bakre utmatningsfacket om detta är
öppet. Papperet matas ut ur skrivaren med utskriftssidan uppåt och
sista sidan överst.

Öppna det bakre utmatningsfacket genom att fatta tag i handtaget
på fackets ovansida. Skjut ut den första förlängningsdelen och fäll
ut den andra förlängningsdelen om det behövs.

Utskrift från fack 1 till det bakre utmatningsfacket ger den rakaste
pappersbanan. Om du öppnar det bakre utmatningsfacket kan du
få bättre utskriftskvalitet på följande:

kuvert

etiketter

papper som är bredare än 297 mm eller mindre än 100 mm

papper i små specialstorlekar

vykort

papper som är lättare än 60 g/m

2

eller tyngre än 105 g/m

2

Obs!

Om du öppnar det bakre utmatningsfacket inaktiveras tillbehöret för
dubbelsidig utskrift (om det är installerat) och det övre
utmatningsfacket.

Figur7

Bakre utmatningsfack

background image

SVWW

Kapitel 2: Utskriftsuppgifter

27

Justera pappersstopp

Om du endast vill skriva ut buntar med
stort papper förhindrar pappersstoppet
i det övre utmatningsfacket att långt
papper skjuts ut över skrivarens kant.

1 Skjut in mittendelen av

pappersstoppet för att frigöra det.

2 Dra ut pappersfacket tills det tar

stopp.

3 Fäll upp slutdelen.

4 Justera pappersstoppet till den

önskade storleken.

background image

28

Kapitel 2: Utskriftsuppgifter

SVWW